ติดต่อเรื่องการโทรเข้าออกแสดงผล 02-554-1198

ติดต่อเรื่องการใช้งานเว็ป 02-568-2755

 

 • เป็น CALL CENTER ที่สามารถรับสายได้พร้อมทั้งแสดงข้อมูลผู้ที่โทรเข้ามา
 • สามารถกำหนดกลุ่ม ผู้ที่จะเรียกเข้ามาใช้บริการ ในลักษณะเป็นกลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
 • โทรแจ้งเหตุ ด้วยการกดปุ่มโทรเพียงปุ่มเดียวหรือหมายเลขที่กำหนด
 • การแจ้งเหตุต่างๆได้หลายประเภท เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉินที่อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิต , อุบัติเหตุ และ ภัยพิบัติ
ดาวโหลดเอกสารการสมัครสายด่วนห่วงใย TOT 1669
 • Download ใบสมัคร สายด่วนห่วงใย TOT 1669 (สำหรับบุคคลทั่วไป) ปี 2558
 • Download ใบสมัคร สายด่วนห่วงใย TOT 1669 (สำหรับนิติบุคคล) ปี 2558
 • Download ใบสมัคร สายด่วนห่วงใย TOT 1669 (สำหรับพนักงาน) ปี 2558
ดาวโหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริการ
 • Download ใบสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริการ TOT Help Call Center ปี 2558
 • Download ใบสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริการ Net Care ปี 2558
 • Download ใบสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายบริการ TOT ห่วงใยคุณ ปี 2558
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกค้า
 • Download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกค้า TOT Help Call Center ปี 2558
 • Download แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลลูกค้าสายด่วนห่วงใย TOT 1669 ปี 2558
 
มุมสมาชิกคู่มือศูนย์บริการ

สามารถดูวิธีการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยกดที่รูปด้านล่าง

วิธีการใช้งานเว็บไซต์

การใช้งาน Map

สามารถดูวิธีการใช้งานMapในการเลือกที่อยู่ลูกค้าได้โดยกดที่รูปด้านล่าง

วิธีการใช้งาน Map